ภาพกิจกรรม

๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 272 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 14 สิงหาคม 2560
รายละเอียดสถานท่องเที่ยว :

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฑร (ภาพกิจกรรมจาก facebook)

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่