ข่าวเด่น

โครงการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับตำบล
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 150 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
รายละเอียดกิจกรรม :

วันที่  28  มิถุนายน  2559  เวลา  10.00 น.  นายจเร  ขวัญเกิด  นายอำเภอพุนพิน  เป็นประธานในการอบรมโครงการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน  ประจำปี  2559  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุม  ณ  โรงแรมดิโอวาเลย์

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่