ข่าวเด่น

อำเภอพุนพินร่วมตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 193 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายความมั่นคงฯ ได้นำกำลังสมาชิกกอง อาสาฯ ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อป้องกันการก่อ เหตุร้ายในพื้นที่ และได้ทำการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย ณ บ้านบ่อกรัง ม.๒ ต.ท่าสะท้อน ในเบื้องต้น ทำการตรวจฯ จำนวน ๔๓ คน พบมีสาร เสพติดในร่างกาย จำนวน ๖ คน ขณะอยู่ในระหว่าง พิสูจน์สารฯ
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่