ข่าวเด่น

โครงการจัดเก็บขยะชายฝั่งทะเล
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 199 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น. นายจเร ขวัญเกิด นายอำเภอพุนพิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดเก็บขยะชายฝั่งทะเลและในทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม ณ บ้านห้วยทรัพย์ หมู่ที่ ๔ ตำบลลีเล็ดอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฯ ส่วนราชการต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมโครงการและในเวลา ๑๑.๐๐ น.ได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการป่าในเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี (บ้านห้วยทรัพย์ อำเภอพุนพิน)เพื่อเตรียมการต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดลงพื้นที่เพื่อเปิดโครงการฯในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ตามลำดับ
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่