ข่าวเด่น

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 129 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 26 มกราคม 2561
รายละเอียดกิจกรรม :

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันทำพิธีมอบบ้านให้แก่นายวินัย กล้าสมุทร บ้านเลขที่ 71 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จงหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายสันติ บุญรอด ปลัดอาวุโส พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ และภาคเอกชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

สำหรับบ้านที่มอบให้แก่นายวินัย ในครั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัทอพอลโล (ไทย) จำกัด เป็นเงิน 120,000 บาท และได้มอบให้เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง สำหรับการดำเนินการก่อสร้าง ได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านในพื้นที่ของนายวินัยเอง

อนึ่ง ในการทำพิธีมอบบ้านในครั้งนี้ ได้มีส่วนราชการและภาคเอกชนร่วมกันมอบของใช้ในบ้านให้แก่นายวินัยด้วย ได้แก่ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย กำนันตำบลท่าโรงช้าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่