ข่าวเด่น

นายอำเภอพุนพินต้อนรับกรรมการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 105 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 19 มกราคม 2561
รายละเอียดกิจกรรม :
วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. นายจเร ขวัญเกิด นายอำเภอพุนพิน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน  รร.บ้านท่าม่วง
ม.3 ต.บางมะเดื่อ โดยมีผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น เข้าร่วมต้อนรับในครั้งนี้ด้วย
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่