ข่าวเด่น

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอําเภอพุนพิน
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 127 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 18 มกราคม 2561
รายละเอียดกิจกรรม :

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.นางสายพิรุณ น้อยศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการฯและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ณ บ้านห้วยทรัพย์ หมู่ที่ ๔ ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายจเร ขวัญเกิด. นายอำเภอพุนพินและคณะให้การต้อนรับ

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่