ข่าวเด่น

ผู้ว่าพบผู้นำ ตามรอยศาสตร์พระราชา
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 179 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 16 มกราคม 2561
รายละเอียดกิจกรรม :

 “ผู้ว่าฯ พบผู้นำ ตามรอยศาสตร์พระราชา” อำเภอคีรีรัฐนิคม / อำเภอพุนพิน / อำเภอบ้านตาขุน / อำเภอพนม

.....เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “ผู้ว่าฯ พบผู้นำ ตามรอยศาสตร์พระราชา” โดยมีกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ที่เข้าร่วมโดยที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้น ณ ศูนย์ราชการอำเภอคีรีรัฐนิคม เพื่อให้ผู้นำระดับท้องที่ ซึ่งประกอบด้วยกำนันและผู้ใหญ่บ้านได้รับทราบแนวทางการทำงานการขับเคลื่อนตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดฯ การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน-ชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และบังเกิดผลสำเร็จตามแนวศาสตร์พระราชา ชึ่งในวันนี้มีกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จากอำเภอคีรีรัฐนิคม อำเภอพุนพิน อำเภอบ้านตาขุน อำเภอพนม เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก
**เข้าไปโหลดภาพงานทั้งหมดได้ที่เฟสบุ๊ก ศูนย์ข่าวเมืองคนดีนิวส์ https://www.facebook.com/MKDsurat/ **

(จากซ้ายไปขวา 1. นายสันติ บุญรอด ปลัดอำเภอ 2. ว่าที่รัอยตรีกิตติภพ รอดดอน นายอำเภอบ้านตาขุน 3.นายจเร ขวัญเกิด นายอำเภอพุนพิน 4. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 5. นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี 6. นายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอพนม 7. นายชาญวิทย์ สิรภักดี นายอำเภอคีรีรัฐนิคม 8. นายสุกิจ มีพริ้ง จ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่