ข่าวเด่น

กิจกรรมวัน BIG DAY
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 181 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 4 สิงหาคม 2559
รายละเอียดกิจกรรม :

วันที่  4  สิงหาคม  2559  เวลา  09.09  น.  นายจเร  ขวัญเกิด  นายอำเภอพุนพิน  เป็นประธานปล่อยขบวนเดินรณรงค์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิออกเสียงลงประชามติ  ในกิจกรรมวัน BIG  DAY  "อำเภอร่วมใจออกเสียงประชามติ"  พร้อมด้วยส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถานศึกษา  เข้าร่วมกิรรม

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่