นายอำเภอพบประชาชน

 เยี่ยมราษฎรพื้นที่ ตำบลลีเล็ด
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 263 คน
ประกาศวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2559

วันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  นายประเวศ  ไทยประยูร  นายอำเภอพุนพินพร้อมด้วยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง สวป.สภ.พุนพิน  จนท.ตร. ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกกองร้อย อส.อ.พุนพิน  เข้าเยี่ยมเยียนราษฎร์ในพื้นที่ หมู่ที่ ๒,๔,๕,๘  ตำบลลีเล็ด  ซึ่งได้รับรายงานว่ามีเรือประมงได้รับความเสียหายจากคลื่นลมแรงเมื่อวันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๙  และได้ประสาน อบต.ในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว