นายอำเภอพบประชาชน

 โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2559
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 407 คน
ประกาศวันที่  25 กรกฎาคม 2559

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2559

ที่ 22  กรกฎาคม  2559  เวลา  10.00 น.  นายวงศศิริ  พรหมชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  มอบหมายให้  นายศุภวัช  ศักดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และ นายวิชวุทย์  จินโต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นำหน่วยงานต่างๆ  ออกหน่วบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ในพื้นที่ตำบลน้ำรอบ  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมี  นายจเร  ขวัญเกิด  นายอำเภอพุนพิน  ปลัดอำเภอ  ราชการ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชน  ร่วมต้อนรับและร่วมกิจกรรมต่างๆ