ข่าวประชาสัมพันธ์

 วันนี้ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจเร. ขวัญเกิด นายอำเภอพุนพิน เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอพุนพิน
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 206 คน
ประกาศวันที่  12 สิงหาคม 2560

วันนี้ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจเร. ขวัญเกิด นายอำเภอพุนพิน เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอพุนพิน