ข่าวประชาสัมพันธ์

 วันนี้ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๑๙ น.นายจเร ขวัญเกิด นายอำเภอพุนพิน เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอพุนพิน โดยมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 154 คน
ประกาศวันที่  12 สิงหาคม 2560

วันนี้ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๑๙ น.นายจเร ขวัญเกิด นายอำเภอพุนพิน เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอพุนพิน โดยมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้