ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 ร่างประกาศก่อสร้างที่ว่าการอำเภอพุนพิน
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 179 คน
ประกาศวันที่  24 ตุลาคม 2561

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ร่างประกาศก่อสร้างที่ว่าการอำเภอพุนพิน ได้ที่นี่

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 ร่างประกาศก่อสร้างที่ว่าการอำเภอพุนพิน [ขนาดไฟล์ : 334.4 KB.]
 ลำดับที่ 2  เอกสารร่างประกวดราคาจ้าง [ขนาดไฟล์ : 732.01 KB.]
 ลำดับที่ 3 รายละเอียด ปร.4,5,6 [ขนาดไฟล์ : 8.48 MB.]