ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เลขที่ 1/2561 การจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าในเมือง ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 236 คน
ประกาศวันที่  15 พฤษภาคม 2561
ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เลขที่ 1/2561 การจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าในเมือง ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ที่นี่
 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 เอกสารประชาสัมพันธ์ [ขนาดไฟล์ : 785.02 KB.]