ข่าวประชาสัมพันธ์
 วันนี้เวลา 9.30 น. นายจเร ขวัญเกิด นายอำเภอพุนพิน นายสันติ บุญรอด ปลัดอาวุโส เปิดโครงการอำเภอเคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม และโครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ณ วัดหนองไทร ม.2 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีหัวหน้าส่วนฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 279 คน
ประกาศวันที่  15 สิงหาคม 2560

วันนี้เวลา 9.30 น. นายจเร ขวัญเกิด นายอำเภอพุนพิน นายสันติ บุญรอด ปลัดอาวุโส เปิดโครงการอำเภอเคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม และโครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ณ วัดหนองไทร ม.2 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีหัวหน้าส่วนฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง