หนังสือสั่งการ

 ประกาศกรมการปกครองเกี่ยวกับพนักงานราชการ
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 259 คน
ประกาศวันที่  1 มีนาคม 2561

กรมการปกครองมีประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานราชการในสังกัดกรมการปกครอง

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 ประกาศกรมการปกครอง [ขนาดไฟล์ : 5.71 MB.]