ข่าวประชาสัมพันธ์
 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 257 คน
ประกาศวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 คู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ [ขนาดไฟล์ : 3.7 MB.]
 ลำดับที่ 2 แบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมมาตรการ [ขนาดไฟล์ : 87.58 KB.]
 ลำดับที่ 3 แบบประเมินการพัฒนารายบุคคล [ขนาดไฟล์ : 208.35 KB.]
 ลำดับที่ 4 สรุปจำนวนผู้ผ่านหลักเกณฑ์จำแนกรายอำเภอ [ขนาดไฟล์ : 769 KB.]