ข่าวประชาสัมพันธ์

 วันนี้ 28สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางสินีนาฏ อินทร์นาค นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการ บ้านธารน้ำใจ เมืองคนดี เพื่อพ่อหลวง จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายจรัส พลไกร เลขที่ 45 หมู่ท่ี 6 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน และ นางฉวีวรรณ รุ้งรังสี เลขที่ 93/7 หมู่ท่ี 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน โดยมีนายจเร ขวัญเกิด นายอำเภอพุนพิน นายสันติ บุญรอด ปลัดอาวุโสอำเภอพุนพินร่วมให้การต้อนรับ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ รวมทั้งภาคเอกชน อาทิ สโมสรไลอ้อนส์พุนพิน สโมสรไลออนส์ศรีวิชัย-พุนพิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คลังสินค้าเทสโกโลตัส สาขาพุนพิน สถานีตำรวจภูธรพุนพิน ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน ได้ร่วมมอบสิ่งของและของใช้ที่จำเป็นแก่บ้านทั้งสองหลัง
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 272 คน
ประกาศวันที่  12 กันยายน 2560

วันนี้ 28สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางสินีนาฏ อินทร์นาค นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการ บ้านธารน้ำใจ เมืองคนดี เพื่อพ่อหลวง จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายจรัส พลไกร เลขที่ 45 หมู่ท่ี 6 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน และ นางฉวีวรรณ รุ้งรังสี เลขที่ 93/7 หมู่ท่ี 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน โดยมีนายจเร ขวัญเกิด นายอำเภอพุนพิน นายสันติ บุญรอด ปลัดอาวุโสอำเภอพุนพินร่วมให้การต้อนรับ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ รวมทั้งภาคเอกชน อาทิ สโมสรไลอ้อนส์พุนพิน สโมสรไลออนส์ศรีวิชัย-พุนพิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คลังสินค้าเทสโกโลตัส สาขาพุนพิน สถานีตำรวจภูธรพุนพิน ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน ได้ร่วมมอบสิ่งของและของใช้ที่จำเป็นแก่บ้านทั้งสองหลัง