ข่าวประชาสัมพันธ์
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมินครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 597 คน
ประกาศวันที่  22 ตุลาคม 2560