ข่าวประชาสัมพันธ์
 วันนี้ 19 พ.ค.60 เวลา 09:00น. เหล่าการชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับที่ว่าการอำเภอพุนพิน โดยนายจเร ขวัญเกิด นายอำเภอพุนพิน ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา ณ ศาลาประชาคมอำเภอพุนพิน โดยมีประชาชนในพื้นที่อำเภอพุนพินร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 98 ยูนิต
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 185 คน
ประกาศวันที่  19 พฤษภาคม 2560

วันนี้ 19 พ.ค.60 เวลา 09:00น. เหล่าการชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับที่ว่าการอำเภอพุนพิน โดยนายจเร ขวัญเกิด นายอำเภอพุนพิน ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา ณ ศาลาประชาคมอำเภอพุนพิน โดยมีประชาชนในพื้นที่อำเภอพุนพินร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 98 ยูนิต