ข่าวประชาสัมพันธ์
 วันนี้เวลา 9.45 น.นายจเร ขวัญเกิด นายอำเภอพุนพิน ทำพิธีเปิดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โครงการปรับภูมิทัศน์และสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองสาธารณะข้างที่ว่าการอำเภอฯ โดยได้รับความร่วมมือจาก สภ.พุนพิน/เทศบาลเมืองท่าข้าม/อบต.ท่าข้าม/การไฟฟ้าพุนพิน/แขวงการทาง/กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 213 คน
ประกาศวันที่  25 กรกฎาคม 2560

วันนี้เวลา 9.45 น.นายจเร ขวัญเกิด นายอำเภอพุนพิน ทำพิธีเปิดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โครงการปรับภูมิทัศน์และสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองสาธารณะข้างที่ว่าการอำเภอฯ โดยได้รับความร่วมมือจาก สภ.พุนพิน/เทศบาลเมืองท่าข้าม/อบต.ท่าข้าม/การไฟฟ้าพุนพิน/แขวงการทาง/กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่