ข่าวประชาสัมพันธ์
 วันนี้ (๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐)เวลา ๑๓.๓๐ น. นายจเร ขวัญเกิด นายอำเภอพุนพิน เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อยืดโปโลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรากูร ซึ่งทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้ประชาชนอำเภอพุนพิน จำนวน 300 ตัว เพื่อใส่ประกอบกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวม และประเทศชาติและร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 153 คน
ประกาศวันที่  27 กรกฎาคม 2560

วันนี้ (๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐)เวลา ๑๓.๓๐ น. นายจเร ขวัญเกิด นายอำเภอพุนพิน เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อยืดโปโลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรากูร ซึ่งทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้ประชาชนอำเภอพุนพิน จำนวน 300 ตัว เพื่อใส่ประกอบกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวม และประเทศชาติและร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐