ข่าวประชาสัมพันธ์
 วันนี้(๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๓.๓๐ น.นายจเร ขวัญเกิด นายอำเภอพุนพิน ประธานในพิธี กิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน (ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ)โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนเข้าร่วมลงนามถวายพระพร
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 167 คน
ประกาศวันที่  28 กรกฎาคม 2560

วันนี้(๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๓.๓๐ น.นายจเร ขวัญเกิด นายอำเภอพุนพิน ประธานในพิธี กิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน (ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ)โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนเข้าร่วมลงนามถวายพระพร