ข่าวประชาสัมพันธ์
 วันนี้ 14 กันยายน 2560 เวลา 09:30 น. นายจเร ขวัญเกิด นายอำเภอพุนพินพร้อมด้วยนายสันติ. บุญสร้าง ปลัดอาวุโสอำเภอพุนพิน เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกกรรมการหมู่บ้าน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดือน กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบางเดือน ร่วมทั้งชาวบ้านตำบลบางเดือนร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 348 คน
ประกาศวันที่  14 กันยายน 2560

วันนี้ 14 กันยายน 2560 เวลา 09:30 น. นายจเร ขวัญเกิด นายอำเภอพุนพินพร้อมด้วยนายสันติ. บุญสร้าง ปลัดอาวุโสอำเภอพุนพิน เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกกรรมการหมู่บ้าน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดือน กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบางเดือน ร่วมทั้งชาวบ้านตำบลบางเดือนร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้