ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 45) 21 พ.ย. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอำเภอพุนพิน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 63) 30 ต.ค. 2561
ร่างประกาศก่อสร้างที่ว่าการอำเภอพุนพิน (ดู : 67) 24 ต.ค. 2561
ประกาศแผนจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 95) 28 ส.ค. 2561
ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เลขที่ 1/2561 การจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าในเมือง ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 155) 15 พ.ค. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าในเมือง ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 149) 15 พ.ค. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าในเมือง ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 161) 19 เม.ย. 2561
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมบ้านดอนทราย ม.2 ต. ศรีวิชัย (ดู : 247) 24 มี.ค. 2560
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน ม.3 ต. ศรีวิชัย (ดู : 257) 24 มี.ค. 2560
โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.1 ต.กรูด (ดู : 219) 24 มี.ค. 2560
โครงการซ่อมแซมบูรณะสถานที่ออกกำลังกายของคนชราและเยาวชนในหมู่ 4 ต.ตะปาน (ดู : 198) 24 มี.ค. 2559
โครงการต่อเติมศาลาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านในบ้าน ม.6 ต.ลีเล็ด (ดู : 219) 24 มี.ค. 2559
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเท้าและต่อเติมอาคารศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ม.4 ต. ลีเล็ด (ดู : 196) 24 มี.ค. 2559
 
 หน้า  1 |