ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกบัณฑิตอาสาสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (ดู : 192) 1 ส.ค. 2561
การรับสมัครคัดเลือกบัณฑิตอาสาสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (ดู : 169) 26 ก.ค. 2561
ทีวีกรมการปกครอง (ดู : 220) 13 ก.พ. 2561
คู่มือโครงการไทยนิยมยังยืน (ดู : 229) 11 ก.พ. 2561
ทำเนีียบส่วนราชการจังหวัด (ดู : 233) 1 ก.พ. 2561
รับแจ้งความประสงค์จะพัฒนาตนเองของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ดู : 224) 1 ก.พ. 2561
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ดู : 190) 1 ก.พ. 2561
ครีมขัดรองเท้ากะลามะพร้าว (ดู : 207) 12 ม.ค. 2561
ประกาศอำเภอพุนพิน เรื่อง กำหนดวัน เวลา รับสิ่งของพระราชทาน (ดู : 197) 7 พ.ย. 2560
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง (ดู : 349) 30 ต.ค. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมินครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) (ดู : 548) 22 ต.ค. 2560
วันนี้ 14 กันยายน 2560 เวลา 09:30 น. นายจเร ขวัญเกิด นายอำเภอพุนพินพร้อมด้วยนายสันติ. บุญสร้าง ปลัดอาวุโสอำเภอพุนพิน เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกกรรมการหมู่บ้าน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดือน กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบางเดือน ร่วมทั้งชาวบ้านตำบลบางเดือนร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ (ดู : 300) 14 ก.ย. 2560
วันนี้ 28สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางสินีนาฏ อินทร์นาค นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการ บ้านธารน้ำใจ เมืองคนดี เพื่อพ่อหลวง จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายจรัส พลไกร เลขที่ 45 หมู่ท่ี 6 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน และ นางฉวีวรรณ รุ้งรังสี เลขที่ 93/7 หมู่ท่ี 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน โดยมีนายจเร ขวัญเกิด นายอำเภอพุนพิน นายสันติ บุญรอด ปลัดอาวุโสอำเภอพุนพินร่วมให้การต้อนรับ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ รวมทั้งภาคเอกชน อาทิ สโมสรไลอ้อนส์พุนพิน สโมสรไลออนส์ศรีวิชัย-พุนพิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คลังสินค้าเทสโกโลตัส สาขาพุนพิน สถานีตำรวจภูธรพุนพิน ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน ได้ร่วมมอบสิ่งของและของใช้ที่จำเป็นแก่บ้านทั้งสองหลัง (ดู : 272) 12 ก.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการลงจิตอาสาเฉพาะกิจ#อย่าลืมประชาชน#ทำกิจกรรมที่ไหนลงทะเบียนที่นั่น (ดู : 237) 2 ก.ย. 2560
วันนี้เวลา 9.30 น. นายจเร ขวัญเกิด นายอำเภอพุนพิน นายสันติ บุญรอด ปลัดอาวุโส เปิดโครงการอำเภอเคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม และโครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ณ วัดหนองไทร ม.2 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีหัวหน้าส่วนฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง (ดู : 231) 15 ส.ค. 2560
วันนี้ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจเร. ขวัญเกิด นายอำเภอพุนพิน เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอพุนพิน (ดู : 205) 12 ส.ค. 2560
วันนี้ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๑๙ น.นายจเร ขวัญเกิด นายอำเภอพุนพิน เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอพุนพิน โดยมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ (ดู : 153) 12 ส.ค. 2560
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชวโรกาส ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน (ดู : 136) 28 ก.ค. 2560
วันนี้(๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๐.๓๙ น. น.นายจเร ขวัญเกิด นายอำเภอพุนพิน ประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาประชาคม อำเภอพุนพิน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนเข้าร่วมลงนามถวายพระพร (ดู : 133) 28 ก.ค. 2560
วันนี้(๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๓.๓๐ น.นายจเร ขวัญเกิด นายอำเภอพุนพิน ประธานในพิธี กิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน (ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ)โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนเข้าร่วมลงนามถวายพระพร (ดู : 132) 28 ก.ค. 2560
วันนี้ (๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐)เวลา ๑๓.๓๐ น. นายจเร ขวัญเกิด นายอำเภอพุนพิน เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อยืดโปโลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรากูร ซึ่งทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้ประชาชนอำเภอพุนพิน จำนวน 300 ตัว เพื่อใส่ประกอบกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวม และประเทศชาติและร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐ (ดู : 122) 27 ก.ค. 2560
วันนี้เวลา 9.45 น.นายจเร ขวัญเกิด นายอำเภอพุนพิน ทำพิธีเปิดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โครงการปรับภูมิทัศน์และสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองสาธารณะข้างที่ว่าการอำเภอฯ โดยได้รับความร่วมมือจาก สภ.พุนพิน/เทศบาลเมืองท่าข้าม/อบต.ท่าข้าม/การไฟฟ้าพุนพิน/แขวงการทาง/กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ (ดู : 182) 25 ก.ค. 2560
วันนี้ 19 พ.ค.60 เวลา 09:00น. เหล่าการชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับที่ว่าการอำเภอพุนพิน โดยนายจเร ขวัญเกิด นายอำเภอพุนพิน ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา ณ ศาลาประชาคมอำเภอพุนพิน โดยมีประชาชนในพื้นที่อำเภอพุนพินร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 98 ยูนิต (ดู : 149) 19 พ.ค. 2560
 
 หน้า  1 |